Nieuws

Overleg CAO PO 2015 – 2016 van start

Op 27 februari 2015 zijn de onderhandelingen tussen de vakbonden en de PO-Raad van start gegaan over de inzet voor de CAO PO 2015 – 2016. Uitgangspunt is het invoeren van een beleidsarme cao... - (27-2-2015)

2-20 maart: aanmelden traject Excellente scholen 2015

Van 2 tot en met 20 maart 2015 kunnen scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs zich aanmelden voor deelname aan het traject Excellente Scholen 2015. Nieuw dit jaar is dat behaalde... - (25-2-2015)

Voortgangsrapportage aanpak regeldruk gepubliceerd

Met verschillende maatregelen wil OCW bijdragen aan de vermindering van regeldruk in het onderwijs. Die regeldruk draagt bij aan hoge werkdruk en kan het werkplezier ondergraven. De rapportage... - (24-2-2015)

Onderzoek naar moslimdiscriminatie in het vo

Bijna twee op de drie docenten geeft aan in 2014 getuige te zijn geweest van incidenten in de klas die zij in verband brengen met moslimdiscriminatie. Dit blijkt uit het rapport van... - (23-2-2015)