Nieuws

Vragenlijst voor ouders over kindcentra

Kindcentra 2020 wil via een vragenlijst achterhalen wat ouders goede voorzieningen voor kinderen vinden. Kindcentra 2020 streeft naar integrale voorzieningen voor kinderen van nul tot en met... - (1-7-2015)

Geen nieuwe CAO VO per augustus 2015

De VO-raad heeft de cao voor het voortgezet onderwijs, die op 1 augustus 2015 afloopt, opgezegd. De vakbonden en de VO-raad hebben 30 juni opnieuw om tafel gezeten, maar konden het niet eens worden.... - (1-7-2015)

Zeeland eerste regionaal transfercentrum voor behoud banen basisschoolleraren

23 Zeeuwse schoolbesturen in het primair onderwijs starten per 1 juli 2015 het Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) om zoveel mogelijk leraren in dienst te houden. Zeeland heeft te maken met... - (1-7-2015)

Onderwijsvernieuwing door schoolleiders en leraren leidt tot beste resultaten

Innovaties, mits aan de juiste voorwaarden voldaan, kunnen leiden tot efficiëntiewinst en een toename van de onderwijskwaliteit. Een belangrijke succesfactor hierbij is dat scholen zelf... - (30-6-2015)