Nieuws

Onderwijsraad verkent centraal stellen leerling

Is het centraal stellen van leerlingen wenselijk? Werpt het stelsel belemmeringen op waardoor de leerling niet centraal staat in het onderwijs? Dat gaat de Onderwijsraad onderzoeken op verzoek van de... - (26-8-2016)

Eén beroepscommissie PO en VO

In de CAO PO 2016 – 2017 is in hoofdstuk 12 aangegeven dat er één landelijke beroepscommissie wordt ingesteld. De selectiecommissie heeft geadviseerd om deze commissie onder te... - (25-8-2016)

Tropenrooster op school mogelijk bij extreem warm weer

Bij extreem warm zomerweer kan het schoolbestuur zelf een tropenrooster instellen. Wel moet de school het minimum aantal lesuren per schooljaar halen (verplichte onderwijstijd). In de Arbowet... - (25-8-2016)

Nationale Schoolleiders Top op 8 oktober

De Nationale Schoolleiders Top (NST) voor het primair onderwijs op 8 oktober staat in het teken van persoonlijk leiderschap. Wat zijn de dromen en drijfveren van de schoolleider? Benieuwd naar de... - (24-8-2016)