• Aanbod 2015-2016 bekend!
  • Word nu lid van de AVS en ontvang 50% korting op uw contributie (Foto: Hans Roggen)
  • CAO PO 2014-2015

Nieuws

Debat over toekomst funderend onderwijs nodig

“Om in te kunnen spelen op veranderingen in de samenleving is een grote mate van flexibiliteit in het onderwijsaanbod van belang. Tegelijkertijd is curriculumbeleid ook gebaat bij een zekere... - (30-1-2015)

Meer geld voor beter bewegingsonderwijs

In 2017 krijgt iedere basisschoolleerling minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week, gegeven door een bevoegde leerkracht. Dat is het doel uit het bestuursakkoord, waarvoor nu een plan van... - (30-1-2015)

Scholen krijgen wettelijke zorgplicht sociale veiligheid

Scholen krijgen een wettelijke zorgplicht om zorg te dragen voor sociale veiligheid op school. Hoe zij dit aanpakken, mogen ze grotendeels zelf bepalen. De regering heeft het advies van de Raad van... - (29-1-2015)

Advies leerkracht voorspelt beter dan eindtoets

  Het advies van de leerkracht voorspelt beter dan de eindtoets op welk onderwijsniveau de leerling na drie jaar voortgezet onderwijs zit. Ongeveer een kwart van de leerlingen verandert van... - (28-1-2015)