Nieuws

Primair onderwijs verdient meer!

AVS-voorzitter Petra van Haren heeft op 29 maart tezamen met de lerarenbeweging PO in Actie, de andere vakbonden en de PO-Raad het manifest ‘Vijf voor twaalf: primair onderwijs verdient meer!... - (29-3-2017)

Vernieuwde versie instrument overgangsregeling wet schooltijden

Met de publicatie van de Regeling bekostiging Personeel PO 2017-2018, gepubliceerd in Staatscourant nr. 17224 van 28 maart 2017, is ook een vernieuwde versie van het Instrument overgangsregeling wet... - (28-3-2017)

Schoolleiderstegemoetkoming voor vervanging studerende directeuren

Schoolleiders kunnen vanaf 1 april de schoolleiderstegemoetkoming aanvragen bij DUS-I. De subsidie is bedoeld voor de kosten van zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding.... - (28-3-2017)

Onderwijsraad: leerlingen moeten internationaal competent het onderwijs verlaten

De Onderwijsraad pleit ervoor dat alle leerlingen internationaal competent het onderwijs verlaten. De raad wil internationalisering structureel inbedden in het onderwijs en vindt dat het bereik van... - (28-3-2017)