Nieuws

CAO PO 2016–2017 een feit

De sociale partners, waaronder de AVS, hebben door tussenkomst van mediator Hans Borstlap op 27 april 2016 een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe CAO PO 2016 – 2017. Wij zijn... - (27-4-2016)

Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao primair onderwijs

Werkgeversorganisatie PO-Raad enerzijds en vakorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, FvOv en AVS anderzijds hebben vandaag een onderhandelaarsakkoord voor een... - (27-4-2016)

Lerarenregister wordt wettelijk verplicht

In 2017 wordt het verplicht dat leraren geregistreerd staan. Op 25 april is het wetsvoorstel hiervoor ingediend bij de Tweede Kamer. In het register worden alleen bevoegde leraren opgenomen. De Raad... - (26-4-2016)

Bussemaker overweegt wet te wijzigen bij hoge Cito-score

Minister Bussemaker van OCW wil stappen ondernemen om de wet te wijzigen voor kinderen die hogere Cito-scores hebben dan het schooladvies luidde. In dat geval moeten leraren verplicht hun advies... - (26-4-2016)