Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Nieuws

Zorgen over draagvlak lerarenregister

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad maken zich zorgen over hoe het lerarenregister momenteel vorm krijgt. De sectorraden hebben de onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven gevraagd het... - (24-11-2017)

Loonverschillen vo en marktsector minder groot dan po

Leraren in het voortgezet onderwijs hebben gemiddeld een lager bruto uurloon dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. Dit geldt in grotere mate voor leraren met een eerstegraads lesbevoegdheid... - (24-11-2017)

Meer budget Erasmus+ voor po en vo

Het budget voor Erasmus+ is voor 2018 met 15 procent gestegen. In totaal is er in Nederland € 55,6 miljoen beschikbaar. Daarvan is €10,7 miljoen bestemd voor po en vo. Dat is ruim 37... - (24-11-2017)

Pensioenen niet verhoogd in 2018

ABP kan zoals verwacht de (opgebouwde) pensioenen in 2018 niet verhogen. Daarvoor is de financiële situatie niet voldoende. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt verder in... - (24-11-2017)