Nieuws

Onduidelijkheden rond afspraak over rekentoets

De rekentoets zorgt weer voor rumoer. Volgens de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) heeft staatssecretaris Dekker beloofd dat hij een alternatief voor de rekentoets zou zoeken. Als dat... - (8-12-2016)

Dekker: geld voor Passend onderwijs moet in de klas terechtkomen

Ruim 111 miljoen euro dat voor Passend onderwijs bestemd is, is de afgelopen anderhalf jaar niet uitgegeven. Dat een deel van de samenwerkingsverbanden de middelen nog niet (geheel) heeft besteed,... - (6-12-2016)

Dekker over PISA: ‘Nederland moet beter kunnen’

Uit driejaarlijks onderzoek van de OESO (PISA-2015) blijkt dat Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs vergeleken met leerlingen in andere landen nog steeds bovengemiddeld presteren op het... - (6-12-2016)

Sectorakkoorden: professionalisering en verbetercultuur kan beter

Het primair onderwijs heeft de afgelopen twee jaar veel vooruitgang geboekt op de hoofdambitie uitdagend onderwijs en maatwerk. Bij de andere twee hoofdambities, professionalisering en... - (6-12-2016)