Nieuws

Tijdelijke voorziening Vervangingsfonds in verband met nieuwe CAO PO

De vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad hebben staatssecretaris Dekker een brief gestuurd over de tijdelijke voorziening van het Vervangingsfonds in verband met de CAO PO 2016-2017. Begin... - (22-7-2016)

Experiment flexibiliseren onderwijstijd verlengd

Het experiment flexibiliseren onderwijstijd is verlengd om beter te kunnen beoordelen of het sectorbreed toepassen ervan mogelijk is. Binnen dit experiment mogen enkele pilotbasisscholen afwijken van... - (21-7-2016)

Geleidelijke groei LB-functies in primair onderwijs

Het functiemixpercentage in het primair onderwijs laat een heel geleidelijke groei zien. Het aandeel leraren in schaal LB is licht gestegen van 24,2 procent in 2014 naar 25,5 procent in 2015. Hoewel... - (18-7-2016)

‘Nog veel pestincidenten op scholen’

De meeste leraren vinden niet dat het schoolklimaat er al veiliger op is geworden sinds een jaar geleden de Wet (sociale) veiligheid op school ingevoerd is. Een minderheid - een kleine 20 procent -... - (15-7-2016)