Nieuws

Toezichthouders onderwijs verplicht risico’s te melden

Raden van Toezicht in het onderwijs moeten veel alerter zijn op dreigende misstanden op de scholen die zij controleren en mogen die ook niet onder de pet houden. Toezichthouders worden verplicht om... - (16-7-2015)

'Schoolleider aanspreekpunt bij claims ouders'

Claims van ouders nemen toe in frequentie en hoogte. Het gaat bijvoorbeeld om kapotte spullen van hun kind. Lang niet altijd is de basisschool hiervoor zelf aansprakelijk, maar de schoolleider... - (16-7-2015)

Bovensectoraal akkoord: meer loonruimte voor onderwijs

De afspraken die vrijdag 10 juli gemaakt zijn in de loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015-2016 worden gesteund door de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). De loonruimte zal bestaan uit 2,... - (10-7-2015)

'Breed investeren in kinderen met achterstand'

"Het probleem dat vo-scholen extra geld nodig hebben om achterstanden weg te werken is veel groter", zegt AVS-voorzitter Petra van Haren op 9 juli bij BNR Nieuwsradio. "Het begint al... - (10-7-2015)